KVKK Başvuru Formu

 

 

BAŞVURU FORMU

 

KVKK UYARINCA VERİ SORUMLUSU

BG SEYAHAT TURİZM BİLİŞİM ve İLETİŞİM TEKNOLOJİLERİ A.Ş.’ ye

 

GENEL AÇIKLAMALAR 

 

6698 Sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu’nda (“KVK Kanunu”) ilgili kişi olarak tanımlanan kişisel veri sahiplerine (“Bundan sonra “Başvuru Sahibi” olarak anılacaktır), KVK Kanunu’nun 11’inci maddesi uyarınca kişisel verilerinin işlenmesine ilişkin birtakım taleplerde bulunma hakkı tanınmıştır. 

 

KVK Kanunu’nun 13’üncü maddesinin birinci fıkrası uyarınca; veri sorumlusu olan Şirketimize bu haklara ilişkin olarak yapılacak başvuruların yazılı olarak veya Kişisel Verilerin Korunması Kurulu (“Kurul”) tarafından belirlenen diğer yöntemlerle tarafımıza iletilmesi gerekmektedir. 

 

Bu çerçevede yazılı olarak Şirketimize yapılacak başvurular, işbu formun çıktısı alınarak;

 

            Başvuru Sahibi’ nin şahsen başvurusu ile,

            Noter vasıtasıyla ya da 

            Başvuru Sahibi’ nin Şirketimize daha önce bildirdiği ve Şirketimiz sisteminde kayıtlı bulunan elektronik posta adresinden göndereceği e-mail ile,

 

Tarafımıza iletilebilecektir. 

 

Başvuru Yöntemi  

Başvurunun Yapılacağı Adres 

Başvuru   Gönderiminde    Belirtilecek

Bilgi 

Şahsen Başvuru

(Başvuru sahibinin bizzat gelerek kimliğini tevsik edici belge ile başvurması)

 Hoşnudiye Mah. İsmet İnönü 1 Cad. 765. Sok. No:1 Gökdemir Plaza Kat:2 D:11 Tepebaşı/Eskişehir

Zarfın üzerine “Kişisel Verilerin Korunması Kanunu Kapsamında Bilgi

Talebi” yazılacaktır. 

Noter vasıtasıyla başvuru

 

Tebligat zarfına “Kişisel Verilerin Korunması Kanunu Kapsamında Bilgi

Talebi” yazılacaktır.

Şirketimize daha önce bildirdiği üzere Şirketimiz sisteminde kayıtlı bulunan e-posta adresinden göndereceği e-mail ile

 

 

 

 

       info@bgturizm.com.tr

E-posta’ nın konu kısmına “Kişisel Verilerin Korunması Kanunu Bilgi Talebi” yazılacaktır.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Aşağıda, yazılı başvuruların ne şekilde tarafımıza ulaştırılacağına ilişkin yazılı başvuru kanalları özelinde bilgiler verilmektedir. Şirketimiz, Başvuru Sahibi tarafından e-mail yolu ile yapılacak başvurularda Başvuru Sahibi’ nin kimliğini doğrulamak için ek bilgiler talep edebilecek gerekli önlemleri alabilecektir. Ayrıca, Kurul’un belirleyeceği diğer yöntemler duyurulduktan sonra bu yöntemler üzerinden de başvuruların ne şekilde alınacağı Şirketimizce duyurulacaktır. 

 

Tarafımıza iletilmiş olan başvurularınız KVK Kanununun 13’ üncü maddesinin 2’nci fıkrası gereğince, talebin niteliğine göre talebinizin bizlere ulaştığı tarihten itibaren otuz gün içinde yanıtlandırılacaktır. Yanıtlarımız ilgili KVK Kanunu’nun 13’üncü maddesi hükmü gereğince yazılı veya elektronik ortamdan tarafınıza ulaştırılacaktır. 

 

A.    Başvuru Sahibi iletişim bilgileri:

 

A1. Türkiye Cumhuriyeti Vatandaşları İçin:

İsim

 

Soy isim

 

T.C. Kimlik No

 

Telefon ve Fax No

 

E-posta

(Belirtmeniz          halinde size daha hızlı yanıt verebileceğiz.)

 

İkamet veya İşyeri Adresi

 

 

A2. Yabancılar İçin:

İsim

 

Soy isim

 

Uyruğu

 

Pasaport No/ Kimlik

No

 

Telefon ve Fax No

 

E-posta

(Belirtmeniz halinde size daha hızlı yanıt verebileceğiz.)

 

İkamet veya İşyeri Adresi

 

 

 

B.     Lütfen Şirketimiz ile olan ilişkinizi belirtiniz. (Müşteri, iş ortağı, çalışan adayı, eski çalışan, üçüncü taraf firma çalışanı, hissedar gibi)

 

Müşteri

Ziyaretçi

İş ortağı

Diğer: …………………………………………

Şirketimiz içerisinde iletişimde olduğunuz Birim: …………………………………………………….

Konu:……………………………….……………...………...…………………………………………………………………………………………………………..

 

Eski Çalışanım 

Çalıştığım Yıllar: …………………………………………. 

Diğer: ……………………………………………

İş Başvurusu / Özgeçmiş Paylaşımı Yaptım

 Tarih: ………………………………………………………………….. 

Üçüncü Kişi Firma Çalışanıyım 

Lütfen çalıştığınız firma ve pozisyon bilgisini belirtiniz 

………………………………………………………………………………

 

C.     Lütfen KVK Kanunu kapsamındaki talebinizi detaylı olarak belirtiniz:

…………………..…………….……………………………….……………………………….…………

…………………..…………….……………………………….……………………………….…………

……………………………………………………………………………………………………………

…………………..…………….……………………………….……………………………….…………

…………………..…………….……………………………….……………………………….…………

…………………..…………….……………………………….……………………………….…………

…………………..…………….……………………………….……………………………….…………

…………………..…………….……………………………….……………………………….…………

…………………..…………….……………………………….……………………………….…………

…………………..…………….……………………………….……………………………….…………

…………………..…………….……………………………….……………………………….…………

…………………..…………….……………………………….……………………………….…………

…………………..…………….……………………………….……………………………….…………

…………………..…………….……………………………….……………………………….…………

…………………..…………….……………………………….……………………………….…………

…………………..…………….……………………………….……………………………….…………

…………………..…………….……………………………….……………………………….…………

…………………..…………….……………………………….……………………………….…………

…………………..…………….……………………………….……………………………….…………

…………………..…………….……………………………….……………………………….…………

…………………..…………….……………………………….……………………………….…………

…………………..…………….……………………………….……………………………….…………

…………………..…………….……………………………….……………………………….…………

…………………..…………….……………………………….……………………………….…………

…………………..…………….……………………………….……………………………….…………

 

 

D. Lütfen başvurunuza vereceğimiz yanıtın tarafınıza bildirilme yöntemini seçiniz:

      Adresime gönderilmesini istiyorum.

      E-posta adresime gönderilmesini istiyorum. (E-posta yöntemini seçmeniz hâlinde size daha hızlı yanıt verebileceğiz.)

      Elden teslim almak istiyorum. 

(Vekâleten teslim alınması durumunda noter tasdikli vekâletname veya yetki belgesi olması gerekmektedir.) 

 

İş bu başvuru formu, Şirketimiz ile olan ilişkinizi tespit ederek varsa, Şirketimiz tarafından işlenen kişisel verilerinizi eksiksiz olarak belirleyerek, ilgili başvurunuza doğru ve kanuni süresinde cevap verilebilmesi için tanzim edilmiştir. Hukuka aykırı ve haksız bir şekilde veri paylaşımından kaynaklanabilecek hukuki risklerin bertaraf edilmesi ve özellikle kişisel verilerinizin güvenliğinin sağlanması amacıyla, kimlik ve yetki tespiti için Şirketimiz ek evrak ve malumat (Nüfus cüzdanı veya sürücü belgesi sureti vb.) talep etme hakkını saklı tutar. Form kapsamında iletmekte olduğunuz taleplerinize ilişkin bilgilerin doğru ve güncel olmaması ya da yetkisiz bir başvuru yapılması halinde Şirketimiz, söz konusu yanlış bilgi ya da yetkisiz başvuru kaynaklı taleplerden dolayı mesuliyet kabul etmemektedir.

 

Başvuru Sahibi (Kişisel Veri Sahibi

 

Ad ve Soyad                :

Başvuru Tarihi            : 

İmza                            :

 

 

Canlı Destek {{unread_count}}
Chat with: {{currentConversation.display_name}}
{{chat.display_name ? chat.display_name[0] : ''}}

{{chat.display_name}}

You: {{chat.last_message.content}}

{{chat.unread_count }}